New York Affärsjurist

International Lawyer for New York Business.

Mergers, acquistions, joint ventures, partnerships,

investments, business contracts.

NY Business Lawyer

Mergers & Acquisitions

Joint Venture - Partnership

Investments

Business Contracts

Canada - New York Business

Europe - New York Business

Asia - New York Business

China - New York Business

Middle East - NYC Business

South America - NY Business

Internet / Technology Business

 

Internationell jurist - New York

Med en alltmer globaliserad värld och revolutionerande framsteg i det sätt på vilket handel och juridik genomförs, är det viktigt att ditt företag bedriver sin verksamhet ventures med era kolleger i New York på ett mycket effektivt och optimalt sätt. Med effektivitetshöjande från spridningen av teknik och affärer intuition, den modell genom vilken företagets satsningar måste vara väl uppgraderas, om det är en fusion, förvärv eller avyttring, joint venture eller partnerskap, investeringar, eller affärsavtal.

Vår New York rättsliga åtgärder enbart behandla internationella Corporate Ventures, som företräder företag baserade utanför USA som försöker bedriva verksamhet motparter i New York City. Genom att sträva efter att erbjuda en innovativ strategi för utländsk juridisk representation, vi inställda på att ge dig den optimala lösningen för att maximera framgång och ekonomiska avkastningen på din blivande New York-venture.

Med tanke på betydelsen av att vara exakt med våra juridisk rådgivning, all kommunikation som ska genomföras på engelska.

Given the importance of being exact with our legal advice, all communications are to be undertaken in English.

For the international legal needs of European, Asian / Chinese, Middle Eastern, South American and Canadian businesses requiring experienced legal representation to transact business with New York City based companies. Since with effective legal representation, that understands how to optimize the profitability that can be realized through multi-national mergers, acquisitions, divestitures, partnerships and joint ventures, your engagement of a New York based corporate partner will be that much more successful.

Attorney Advertising. Prior Results do not guarantee a similar outcome. Client's Rights. Client's Responsibilities. Legal Statement. © 2011.